Tổ chức và sắp xếp dữ liệu vào phần mềm quản trị cộng tác viên trước khi vận hành.

Sau khi đọc các bài viết, mọi người đã thấy tất cả công đoạn quản trị cộng tác viên được quy ra con số cụ thể. Vậy chúng ta sẽ sắp xếp vào phần mềm ProBox One để vận hành.

Chúng ta sẽ tập trung xây dựng vấn đề hệ số hiệu suất cơ bản trước.

1. Hệ số dành cho người quản lý cộng tác viên : sẽ vào tính năng hệ số hài lòng của khách hàng dành cho người quản lý tại đường dẫn: Module CTV Bán Hàng/OKRs/Quản lý

2. Hệ số dành cho người Chăm Sóc CTV : sẽ vào tính năng cấu hình KPI tại đường dẫn : Module CTV Bán Hàng/KPIs

3. Hệ số dành cho CTV Bán Hàng : sẽ vào tính năng xây dựng chiếc khấu CTV tại địa chỉ : Module CTV Bán Hàng/ Chiếc khấu CTV/ CK Cơ bản

I/ Sắp xếp người quản lý cộng tác viên

Người quản lý là người thường xuyên quan sát tiến độ KPIs để xúc tiến, như vậy chúng ta sẽ thêm tài khoản của người quản lý vào đường dẫn : Module CTV Bán Hàng/BC Quản Lý

II/ Sắp xếp người Chăm Sóc CTV

Người Chăm Sóc CTV là những người thực thi trực tiếp, chính vì vậy chúng ta se thêm tài khoản người Chăm Sóc CTV vào BC Nhân Viên để hệ thống tự động phân quyền vào các tính năng Đơn Hàng
Tiếp theo là Xây dựng nhóm nhân viên để có thể áp dụng các nhóm KPIs theo Nhóm nhân viên. Sử dụng khi doanh nghiệp xây dựng khối lượng lớn nhân viên Chăm Sóc CTV.

III/ Sắp xếp CTV Bán Hàng

Hệ thống thiết kế có thể hoạt động bằng tay và tự động hóa

Đối với bằng tay , mọi người và đường dẫn DS CTV Bán Hàng/Thêm

Đối với tự động, mọi người hướng dẫn CTV Bán Hàng tìm id của doanh nghiệp tại App ProBox/Trang và bấm đăng ký. CTV Bán Hàng sẽ tạo thông tin cơ hội bán hàng trên ProBox Page/id trang doanh nghiệp.

Tổng kết, sau khi đã sắp xếp và hiểu nguyên lý vận hành thì doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian cho việc truyên thông thu hút, tuyển dụng mới, chăm sóc nhân viên, Chăm Sóc CTV nhiều hơn.

Xem các bài viết sau để hiểu hơn :

Ứng dụng CTV Bán Hàng trong việc lắng nghe góp ý từ khách hàng và hơn thế nữa

Làm gì để giúp người quản lý cộng tác viên phát triển tư duy và chăm sóc CTV Bán Hàng tốt nhất có thể.

Xây dựng hành trình phát triển sự nghiệp cho nhân viên Chăm Sóc CTV ít áp lực

Về xây dựng chiều sâu cho kênh CTV Bán Hàng, doanh nghiệp sẽ cần hiểu thêm về các hệ số khác như:
1. Chiếc khấu nâng cao (CKNC)
2. Chiếc khấu add-on
3. Chiếc khấu tái mua
4. Chiếc khấu phát sinh
5. Chiếc khấu mã ID REF (User ID App ProBox)

Cty ProBox sẽ bài : Tư duy ứng dụng các hệ số chiếc khấu để bùng nổ doanh số và số lượng CTV Bán Hàng. (bài kín, chỉ chia sẽ doanh nghiệp đang sử dụng ProBox One)

Tham khảo phần mềm ProBox One để quản trị cộng tác viên chuyên sâu tại website https://probox.one