Xây dựng hành trình phát triển sự nghiệp cho nhân viên Chăm Sóc CTV ít áp lực

Lâm thấu hiểu nhiều về sự lo lắng của người thực thi công việc Chăm Sóc CTV, chính vì vậy thay vì áp đặt KPI và liên tục áp đặt KPI thì Lâm xây dựng hành trình phát triển và thỏa mãn được nhu cầu thu nhập cá nhân. Hơn thế nữa Lâm cũng xây dựng nghiệp vụ cho người quản lý cộng tác viên có thể giúp đỡ người Chăm Sóc CTV.

Làm gì thì làm, trước hết là doanh nghiệp xây dựng bức tranh hiệu suất để người Chăm Sóc CTV và doanh nghiệp có tiến nói chung. Sau đó là tập trung xúc tiến.

Quan điểm là doanh nghiệp chia làm nhiều giai đoạn phát triển cộng đồng CTV Bán Hàng.
Giai đoạn 1: cty sẽ tự đi tuyển CTV Bán Hàng mà chưa có quản lý, chưa có nhân viên Chăm Sóc CTV.
Giai đoạn 2 : cty tìm người quản lý cộng tác viên đầu tiên để kế thừa Nhóm CTV Bán Hàng hiện hữu, và phát triển thêm nhóm CTV Bán Hàng mới.
Giai đoạn 3 : cty nhân bản người quản lý cộng tác viên và phát triển nhóm CTV Bán Hàng mới .
Giai đoạn 4 : Cho phép người quản lý cộng tác viên tuyển nhân viên Chăm Sóc CTV và phát triển nhóm CTV Bán Hàng mới.
Giai đoạn 5 : Nhân viên Chăm Sóc CTV phát triển nhóm CTV Bán Hàng mới.
Giai đoạn 6 : tổng hợp và vá lổi tổng thể , đóng gói kiến thức.
Giai đoạn 7 : nhân bản người quản lý cộng tác viên và nhân bản Nhân Viên Chăm Sóc CTV .

Nhân viên Chăm Sóc CTV kế thừa kiến thức từ người quản lý cộng tác viên để phát triển. Trước đó doanh nghiệp đã xây bức tranh hệ số về doanh số và số lượng CTV mục tiêu. Bức tranh cũng chia làm nhiều giai đoạn để nhân viên Chăm Sóc CTV không bị áp lực. Doanh nghiệp xây các nhóm KPI cơ bản như sau:
1. Nhóm mới thử việc.
2. Nhóm sau thử việc.
3. Nhóm đạt kết quả mục tiêu sau thử việc và tăng giá trị KPI 3 tháng.
4. …
Doanh nghiệp có sẳn phiếu điều chuyển nhóm KPI để nhân viên Chăm Sóc CTV không áp lực vì doanh nghiệp hiểu giá trị của mỗi người, đôi khi năng lực của nhân viên Chăn Sóc CTV đến mức nào đó là bình ổn. Và nếu muốn tăng hơn thì doanh nghiệp sẽ đào tạo lên thành người quản lý cộng tác viên, tại vị trí này sẽ có được thu nhập bình ổn và có thêm thu nhập quản lý cộng tác viên.

Trong trường hợp nhân viên Chăm Sóc CTV cũng chỉ mong muốn bình ổn thì doanh nghiệp cũng xem xét hổ trợ không điều chuyển nhóm KPI nữa. Và cuối cùng với tâm thế cùng mọi người phát triển sẽ luôn có linh động trong chính sách KPI.

Doanh nghiệp thiết kế sẳn các kịch bản Chăm Sóc CTV giúp mọi người có thể đạt được mục tiêu.

Sử dụng phần mềm ProBox One để quản trị cộng tác viên chuyên sâu : website tham khảo https://probox.one

Xem bài : Làm gì để giúp người quản lý cộng tác viên phát triển tư duy và chăm sóc CTV Bán Hàng tốt nhất có thể.

Xem bài : Ứng dụng CTV Bán Hàng trong việc lắng nghe góp ý từ khách hàng và hơn thế nữa