Vận hành cơ bản nhất và được xem là phần lõi của doanh nghiệp trên ProBox One là những gì ?

Công ty ProBox quan sát và tiếp xúc rất nhiều doanh nghiệp và thấy rằng mọi hoạt động đều phải được hoạch toán.

Chính vì vậy trên phần mềm ProBox One có Phân hệ (module) Kế Toán được xem là cơ bản của cơ bản dùng để quản lý sổ sách chứng từ doanh nghiệp từ cơ bản đến chuyên sâu, thiết kế cho kế toán tổng hợp cũng có thể dùng, kết toán chuyên nghiệp cũng có thể dùng.

Tiếp theo là bộ 3 phân hệ (module) giúp doanh nghiệp chi tiết hóa tất cả đầu vào đầu ra và giám sát tài sản trong kho :
1. Phân hệ (module) Thu Mua : dùng để quản lý quy trình thu mua và phân tích đầu vào.
2. Phân hệ (module) Kho Bãi : dùng để quản lý quy trình xuất nhập tồn, phân tích kho và tích hợp kiểm tra kho vào các giải pháp khác như kiểm tra còn hàng khi khách truy cập Web bán Hàng, Báo còn hàng trên gia diện lên đơn của CTV Bán hàng)
3. Phân hệ (module) bán Hàng : dùng để quản lý bảng giá bán lẻ cơ bản, bảng giá chiếc khấu sỉ cơ bản, thực hiện báo giá cơ bản.

Như vậy ngoài phân hệ (module) CTV Bán Hàng giúp doanh nghiệp triển khai bán hàng và marketing thì doanh nghiệp cũng đã được tích hợp sẳn quy trình vận hành cơ bản để kiểm soát tài chính và tài sản hàng hóa.