Nghệ thuật dụng người sau khi thiết lập kỹ thuật vào Phân hệ (Module) CTV Bán Hàng.

Tất cả các kỹ thuật thiết lập vào Phân hệ (module) CTV Bán Hàng là thiết kế cho nghệ thuật dụng người, sự cân bằng tạo ra giá trị. Ở đây ProBox đề xuất hướng tới sự nâng đỡ và giúp đỡ để tạo giá trị.

Bắt nguồn từ câu chuyện tự thân chủ doanh nghiệp đi tìm và chăm sóc CTV Bán Hàng. Rỏ ràng anh chị đã thấy nếu chúng ta trao cho nhau điều tốt đẹp, cố gắng giúp sức CTV Bán Hàng trong mọi hoàn cảnh chưa hiểu về sản phẩm và tiếp cận khách thì CTV Bán Hàng sẽ tạo ra kết quả là những đơn hàng, những hiệu ứng marketing, những bình luận tốt về doanh nghiệp.
Tương tự như vậy trong nội bộ, khi đạt được số lượng đơn hàng và cộng đồng nhất định, anh chị sẽ suy nghĩ tuyển thêm người cùng mình quản trị CTV.

Câu hỏi đặt ra là tuyển cấp độ nào đây nhân viên hay là quản lý. ProBox đề xuất anh chị cố gắng đi tìm Quản lý CTV trước, và tuyển nhân viên Chăm Sóc CTV sau. Mục tiêu là đạo tạo người quản lý là người biết thực thi để nhân bản tốt hơn.

Vì sao vậy nhỉ !
Đó là vì nhân vật Quản lý CTV sẽ cùng anh chị sắp xếp một lộ trình tăng trưởng đơn hàng, tăng trưởng CTV Bán Hàng và tăng trưởng số lượng nhân viên Chăm Sóc CTV . Đặt biệt là anh chị sẽ đóng gói được quy trình tuyển nhiều người Quản Lý CTV.

Tuyển dụng một Quản lý CTV về điều đầu tiên anh chị thấy là người đó chưa thích nghi công việc và chưa hiểu anh chị. Tại thời điểm này anh chị cần lớn nhất là sự kiên trì vì mục tiêu là phát triển cộng đồng CTV Bán Hàng với số lượng lớn.

Sự kiên trì sẽ thể hiện qua quy trình đào tạo 1 người quản lý CTV và để người đó thực thi thực tế với 1 nhóm CTV Bán Hàng nhỏ hiện hữu mà anh chị đang quản lý. Cũng là để anh chị đóng gói quy trình đào tạo quản lý CTV sử dụng cho việc nhân bản người Quản lý CTV tiếp theo. ProBox tin rằng nếu có sự đào tạo và quan tâm đến khi có kết quả sẽ là động lực cho người Quản lý CTV chính thức nhân bản số lượng CTV Bán Hàng và tự mình tuyển dụng nhân viên Chăm Sóc CTV với tâm thế cho đi như anh chị đã trao.

Số lượng CTV Bán Hàng, nhân viên Chăm sóc CTV nhiều anh chị không thể trực tiếp Quản lý mà sẽ là quản lý người Quản Lý CTV . Quan sát và đối soát báo cáo của người quản lý CTV.

Tóm tắt lại đề xuất tuyển quản lý CTV trước, nhân viên Chăm Sóc CTV sau : đó là anh chị đóng gói được quy trình đào tạo quản lý CTV , đóng gói được quy trình tuyển nhân viên Chăm Sóc CTV .
Người quản lý CTV không đơn thuần là quản lý mà là người quản lý biết thực thi như nhân viên Chăm sóc CTV. Một đẳng cấp thật sự , nói được làm được để cho nhân viên Chăm sóc CTV noi theo.
Kết quả anh chị nhận được chính là đơn hàng và cộng đồng CTV Bán Hàng rộng lớn.

Để tăng thêm giá trị cho Quản lý CTV và nhân viên Chăm Sóc CTV, anh chị có thể thiết lập hệ sản phẩm bán trực tiếp đến tay khách hàng để thực thi. Nếu muốn thúc đẩy, anh chị thiết kế KPIs áp dụng cho nhân viên Chăm Sóc CTV.

Sách nói về dụng người :
Thuật Dụng Nhân : https://hoanganhlam.id.vn/san-pham/thuat-dung-nhan-tdn167/
Hiểu Người Để Dùng Người : https://hoanganhlam.id.vn/san-pham/hieu-nguoi-de-dung-nguoi-hnd166/
Nghệ Thuật Dùng Người Bằng Trí Tuệ : https://hoanganhlam.id.vn/san-pham/nghe-thuat-dung-nguoi-bang-tri-tue-ntd165/