Hoàn tất đơn hàng được ProBox One xử lý ra sao ?

Sau khi doanh nghiệp triển khai bán hàng, chốt được đơn hàng thì công tác bận rộn tiếp theo để dòng tiền quay về doanh nghiệp đó là hoàn tất đơn hàng.

Trên phần mềm ProBox One có thiết kế phân hệ (module) Triển khai, tại đây tập hợp tất cả dạng đơn hàng và tiến hành phân loại. Có thể hiểu như sau :

1. Đơn hàng nào đánh dấu là giao luôn sẽ bố trí nhân viên giao hàng nội bộ hoặc shipper.
2. Đơn hàng nào đánh dấu online sẽ được bố trí cho các công ty giao nhận.
3. Đơn hàng nào đánh dấu thi công lắp đặt sẽ được bố trí cho nhân viên thi công lắp đặt.
4. …

Với cách thiết kế này, doanh nghiệp sẽ đa dạng nguồn thu từ việc đa dạng cách tổ chức bán hàng và tổng hợp đơn tối ưu hành trình giao việc đúng đối tượng.

Không giới hạn loại đơn hàng chính là mục tiêu mà phân hệ (module) triển khai có thể giúp doanh nghiệp gia tăng nguồn thu, tối ưu được chi phí giám sát đơn tốt hơn.