Biết ơn anh Đạt Rau Má Mix đã chia sẻ về Food Apps

Rau Má Mix là một chuổi FnB chuyên đồ uống làm từ cây rau má.

Thật sự khâm phục năng lực mở chuổi của anh với hơn 70 cửa hàng, và những chia sẻ của anh về kênh Food Apps đã giúp hiểu thêm về Know-how của các Food Apps có trên thị trường.