Helpdesk Box là 1 doanh nghiệp SME đang chuyển mình trở thành 1 Starup – khởi nghiệp sáng tạo.

Vì sao lại ngược thế nhỉ , Founder Trịnh Minh Tân mong muốn phát triển 1 doanh nghiệp có tiền thân trong ngành Dịch Vụ IT Helpdesk thành 1 công ty công nghệ dịch vụ Helpdesk có tiêu chuẩn phục vụ theo giờ , sử dụng công nghệ để vận hành.

Suy nghỉ lớn, bắt đầu từ việc nhỏ.

Tiền thân của Helpdesk Box JSC là Thương hiệu MayTinhSaiGon.com (có 10 năm hoạt động trong ngành).