“Độ dầy thông tin” trên các môi trường truyền thông

Môi trường truyền thông được hiểu là nơi có thể truyền tải thông điệp từ người này sang người khác. Tại Môi trường Online chúng ta thấy rỏ nhất không gian mở là Google, Facebook, Tiktok, Youtube, … Môi trường Offline chúng ta thấy rỏ nhất không gian mở là Cửa hàng, event, hội thảo, roadshow, …

Doanh nghiệp tham gia vào môi trường truyền thông để truyền tải thông điệp của mình.

Nếu doanh nghiệp có mật độ thông tin mỏng sẽ khiến khách quên mình. Chính vì vậy thông thường doanh nghiệp sẽ triển khai “độ dầy thông tin” . Trong đó thường thấy nhất là các hoạt động xuất hiện mang tính khác biệt, khuyến mãi rầm rộ, livestream quanh năm , … Vậy thì còn một kênh tạo hiệu ứng đám đông và thường xuyên truyền tải sản phẩm của Doanh nghiệp đó là kênh CTV Bán Hàng.

Cộng đồng CTV Bán Hàng của doanh nghiệp ngoài công việc bán hàng, họ còn tạo ra rất nhiều hiệu ứng. Các Hiệu ứng đó được Doanh nghiệp dùng chính sản phẩm của mình để sánh tạo chiến dịch bằng các hệ số trên phần mềm ProBox One.

Nếu doanh nghiệp tìm kiếm đại lý/nhà phân phối để mở rộng hệ thống kinh doanh thì cộng đồng CTV Bán Hàng của doanh nghiệp cũng là mục tiêu sáng nhất, và cũng chính hoạt động của CTV Bán Hàng đã giúp đại lý/nhà phân phối tương lai thấy được mô hình marketing của doanh nghiệp.