Làm gì để giúp người quản lý cộng tác viên phát triển tư duy và chăm sóc CTV Bán Hàng tốt nhất có thể.

Trước khi tuyển dụng người quản lý cộng tác việc , Lâm sẽ xây dựng bức tranh hệ số hiệu suất và kết quả để doanh nghiệp và người quản lý cộng tác viên có tiếng nói chung, cùng nhau xúc tiến để đạt được mục tiêu đề ra.

Đối với người quản lý cộng tác viên hệ số cần quan tâm là các chỉ số hài lòng của Khách hàng, của CTV Bán Hàng và của nhân viên Chăm Sóc CTV . Đây là hệ số gián tiếp giúp mọi người trong doanh nghiệp đạt kết quả và đặc biệt là sự thỏa mãn của khách hàng.

Trước tiên cần xác định vị trí mà người Quản Lý Cộng Tác Viên đang đứng:

Phía trước là chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về hệ số OKRs đo lường mức độ hài lòng thông qua các công cụ thu thập dữ liệu. Các đối tượng đo lường là Khách hàng, nhân viên Chăm Sóc CTV, CTV Bán Hàng.

Phía sau là chịu trách nhiệm xúc tiến với nhân viên Chăm Sóc CTV và CTV Bán Hàng:
– Đối với CTV Bán hàng : người quản lý cộng tác viên thường xuyên hổ trợ các vấn đề và chủ động thăm hỏi.
– Đối với nhân viên Chăm Sóc CTV, người quản lý cộng tác viên thường xuyên xem tiến độ KPI về doanh số và số lượng CTV Bán Hàng mục tiêu.
Làm sao để CTV Bán Hàng có thể bán hàng được doanh số mong muốn và làm sao để nhân viên Chăm Sóc CTV có được doanh số và số lượng CTV phải đạt.

Tiếp theo, doanh nghiệp sẽ trả lời các câu hỏi để người quản lý cộng tác viên hành động :
– Làm sao để tuyển được nhiều CTV Bán Hàng, nếu đạt thì người quản lý cộng tác viên sẽ được lợi ích gì ?
– Sau khi có số lượng CTV Bán Hàng và doanh số mong muốn thì người quản lý cộng tác viên được quyền tuyển nhân viên Chăm sóc CTV như thế nào để cùng anh/chị phát triển hơn ?
– Kịch bản đào tạo CTV Bán Hàng doanh nghiệp chuẩn bị phần cơ bản để người quản lý cộng tác viên có thể sáng tạo nâng cao hơn trong việc nhân bản hoạt động tiếp cận CTV Bán Hàng.
– Kịch bản đào tạo nhân viên Chăm Sóc CTV doanh nghiệp chuẩn bị phần cơ bản để người quản lý cộng tác viên có thể sáng tạo trong việc nhân bản nhân viên Chăm Sóc CTV.

Sử dụng phần mềm ProBox One để quản trị cộng tác viên chuyên sâu : website tham khảo https://probox.one

Bài tiếp theo : Xây dựng hành trình phát triển sự nghiệp cho nhân viên Chăm Sóc CTV ít áp lực

Xem bài : Ứng dụng CTV Bán Hàng trong việc lắng nghe góp ý từ khách hàng và hơn thế nữa