May mắn được anh Khương – PGĐ Mobifone quan tâm và tạo điều kiện để tích hợp HĐĐT Mobifone invoice

Hóa Đơn Điện Tử (HĐĐT) là nhu cầu thực tế mà các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang cần để xuất hóa đơn cho khách hàng của mình.

Hóa Đơn Điện Tử (HĐĐT) Mobifone invoice APIs được sự xúc tiến và hổ trợ từ anh Khương – PGĐ Mobifone gần như đã giúp khách hàng đang sử dụng phần mềm ProBox One có thêm sự lựa chọn với chi phí hợp lý.