Nhật ký chạy show tư vấn phần mềm tại tổng kho nội thất 2297 QL1A.

Các yêu cầu của doanh nghiệp này đa phần đã đúng với mô hình vận hành trên phần mềm ProBox One, tuy nhiên, có phát sinh một nhu cầu mà mình thấy đây là thực tế sẽ gặp nhiều.

Đó là doanh nghiệp khởi nghiệp thường sẽ phải tìm rất nhiều nguồn thu, trong đó có nguồn thu làm đối tác bán hàng cho một tổng kho lớn chung ngành. Hoạt động này vừa có doanh thu vừa có thêm tệp khách. Thông thường gọi là hoạt động “đứng trên vai người khổng lồ” khi khởi nghiệp.

Lâm ghi nhận và đưa ý kiến về cho team lập trình phân tích xem tích hợp nhanh cho khách bằng hướng nào.