Điểm khác nhau giữa nhân viên Chăm Sóc CTV và CTV Bán Hàng trong việc tạo ra đơn hàng cho doanh nghiệp

Trước tiên sẽ nói về vai trò của nhân viên Chăm Sóc CTV . Hoạt động chính là phát triển cộng đồng CTV Bán Hàng và đào tạo, hổ trợ cho CTV Bán Hàng ra đơn.

Trong đó có 1 nhiệm vụ mà tùy doanh nghiệp triển khai hay là không đó là nhiệm vụ Sales/Cskh ngay trong khuôn khổ nhiệm vụ và tệp khách mục tiêu của kênh CTV Bán Hàng.

Như vậy CTV Bán Hàng và nhân viên Chăm Sóc CTV sẽ cùng đi bán hàng. Có vẽ hơi bị lấn cấn ?!

Nhân viên Chăm Sóc CTV cũng đi bán hàng nhưng là bán các sản phẩm chưa phân bổ cho CTV Bán Hàng. Trong “rổ” sản phẩm của doanh nghiệp có rất nhiều chủng loại sản phẩm, doanh nghiệp thiết kế sản phẩm nào phù hợp với kênh nào, nhân viên nào để hiệu xuất đạt cao nhất.

Vậy kết luận, vẫn là phải đi bán hàng nhưng khác nhau về sản phẩm được doanh nghiệp phân bổ cho người tư vấn trong kênh CTV Bán Hàng.