Liệt kê các loại chi phí và thuế phải chịu trên mỗi hóa đơn.

Hằng ngày chúng ta kinh doanh có khi nào bạn ngồi lại thống kê chi phí cho mỗi hóa đơn xuất cho khách hàng chưa.

Cùng Lâm thử thống kê nhé :

  1. Phí mỗi tờ hóa đơn điện tử.
  2. Phí mỗi lần ký số. (ký nhiều thì rẻ, ký ít thì đắt)
  3. Thuế VAT. (sau khi khấu trừ, còn bao nhiêu đóng bấy nhiêu).
  4. Thuế thu nhập doanh nghiệp. (chi phí đầu vào hợp lý nhiều thì ít chi, chi phí ít thì đóng nhiều)

Mọi người chú ý là liệt kê trên chỉ đề cập chi phí bắt buột phải chi cho việc phát hành hóa đơn điện tử. Chưa bao gồm chi phí vận hành hoàn tất đơn hàng.

Một số doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đặt biệt có thể phải nộp thêm thuế đặt biệt.

Như vậy, sau 1 năm mọi người sẽ biết mỗi hóa đơn sẽ chi trả bao nhiêu. Giám sát cân đối theo thời gian thực như thế nào để chí phí đó được cân đối. Có lẻ phải sử dụng phần mềm để quản lý là phương án tối ưu nhất.

Thực hiện quy trình quản lý thu mua để giám sát hóa đơn GTGT đầu vào.
Thực hiện quy trình quản lý bán hàng để giám sát hóa đơn GTGT đầu ra.
Thực hiện quy trình quản lý kế toán để hoạch toán cân đối kế toán.
Các quy trình trên có thể thực hiện ngay trên phần mềm ProBox One – phần mềm quản trị cộng tác viên chuyên sâu , tích hợp sẳn cho nhân viên kế toán, không cần dùng thêm phần mềm kế toán chuyên nghiệp.