Marketing Hadilao – bậc thầy chiều khách

Mỗi người có hướng marketing phù hợp với năng lực của mình, để mở rộng kênh marketing Lâm thường tham khảo đối tác và lưu trữ lại thông tin. Trong những trường hợp doanh nghiệp của Lâm phát triển được lên tầng cao mới, chắc chắn Lâm sẽ có thông tin và mời đến thảo luận.

Cá nhân Lâm tập trung vào sản phẩm để marketing, tuy sức hút chưa mạnh nhưng năng lực của mình chỉ có vậy thì mình tập trung vào sản lượng sản phẩm để tạo nhiều lợi thế.

Lâm suy ngẩm là tại sao họ làm các công đoạn như vậy, và làm cách nào để đối tác có thể hiểu doanh nghiệp của mình và đưa ra phương pháp marketing tiếp theo.

Cao thủ chiều khách trong ngành FnB