Công cụ quản lý Thu Mua

Đối với công việc kinh doanh thương mại phân phối, quản lý chặt khâu đầu vào được ưu tiên hàng đầu.

Mục tiêu lớn nhất là phải biết sản phẩm đó nhập của ai, ngày nào, ai thu mua. Tiếp theo là phân tích chi phí nhập theo thời gian.

Như vậy Doanh Nghiệp gần như đã nắm chắc được dữ liệu đầu vào để an tâm thực hiện các quy trình tiếp theo.

Công cụ Doanh Nghiệp sử dụng là Module Thu Mua trên phần mềm ProBox One

Với Module Thu Mua, giúp Doanh Nghiệp nhanh chóng vào việc, ít tốn thời gian học đào tạo sử dụng, quy trình được thiết lập rất ít bước. Không sợ sai dữ liệu vì cho phép lưu dữ liệu như bản nháp, duyệt khi xem lại chính xác. Tính kế thừa quy trình rất cao, phân quyền chi tiết đến từng nhân viên.

Hệ thống mã kế toán hoạch toán chi phí được thiết kế sẳn, để sau khi khách hàng nhuần nhuyễn quy trình có thể xem lại việc hoạch toán trên phần mềm. Việc này giúp Doanh Nghiệp tiết kiệm được chi phí thuê kế toán ban đầu và đến khi công việc nhiều hơn thì kế toán bắt tay thì dữ liệu kế toán cũng đã được phần mềm ProBox One sắp xếp chỉnh chu, từ đó sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề chuyên sâu của bộ phận kế toán.


Trên phần mềm ProBox One có 1 công cụ nổi bật là Quản Trị CTV , giúp Doanh Nghiệp có thể triển khai tuyển CTV Bán Hàng hàng loạt, giúp Doanh Nghiệp có thể tập trung chất lượng sản phẩm.

Anh chị có thể tham khảo thêm nhiều cách tuyển Cộng Tác Viên trên website của đơn vị phát hành phần mềm ProBox One : https://probox.one/category/cac-kinh-nghiem-tuyen-dung-cong-tac-vien/