Công cụ quản lý Kế Toán

Việc bố trí nhân sự kế toán hoặc tập trung quản trị kế toán vào giai đoạn đầu của doanh nghiệp có thể sẽ phù hợp với các công ty con của các doanh nghiệp đã thành công vì họ sẽ kiểm soát chi phí đầu tư trước. Tuy nhiên với các doanh nghiệp khởi nghiệp bài bản như Doanh Nghiệp sẽ chọn phương án hiểu quản lý Thu Muaquản lý Kho Bãi và tập trung quản lý Bán Hàng trước để có doanh thu, mọi việc hoạch toán đã có công cụ bổ trợ, chỉ việc làm đúng quy trình cơ bản trên công cụ.

Công cụ Doanh Nghiệp sử dụng là Module Kế Toán trên phần mềm ProBox One

Với Module Kế Toán, giúp Doanh Nghiệp nhanh chóng bàn giao dữ liệu kế toán đang phát sinh, ít tốn thời gian học đào tạo sử dụng cho nhân viên kế toán vì hầu hết kế toán đã có nguyên lý làm việc chung, ngôn ngữ chung và có cộng đồng kế toán, quy trình được thiết lập rất ít bước. Nhân viên kế toán cũng không sợ sai dữ liệu vì phần mềm cho phép lưu dữ liệu như bản nháp, duyệt khi xem lại chính xác. Tính kế thừa quy trình rất cao, phân quyền chi tiết đến từng nhân viên.

Hệ thống mã kế toán hoạch toán chi phí được thiết kế sẳn, nhân viên kế toán có thể khởi tạo thêm cho việc hoạch toán chuyên sâu, cũng như là khởi tạo thêm các mã quản lý khác để quản lý dòng tiền. Doanh Nghiệp có thể yêu cầu nhân viên kế toán lập báo cáo thuyết minh công nợ, dòng tiên nhanh chóng, hoặc có thể tự xem ngay trên phần mềm.


Trên phần mềm ProBox One có 1 công cụ nổi bật là Quản Trị CTV , giúp Doanh Nghiệp có thể triển khai tuyển CTV Bán Hàng hàng loạt, giúp Doanh Nghiệp có thể tập trung chất lượng sản phẩm.

Anh chị có thể tham khảo thêm nhiều cách tuyển Cộng Tác Viên trên website của đơn vị phát hành phần mềm ProBox One : https://probox.one/category/cac-kinh-nghiem-tuyen-dung-cong-tac-vien/