Công cụ quản lý Bán Hàng

Sau khi đã sắp xếp ổn định quy trình quản lý Thu Mua và quản lý Kho Bãi, Doanh Nghiệp rất an tâm và có sự tập trung cao độ vào công việc bán hàng.

Bán Hàng thật sự là công việc biến thiên vô chừng, nếu không tập trung được sẽ khó có thể thấu hiểu tâm lý tiêu dùng của ngành và của khách hàng hiện hữu. Doanh Nghiệp sử dụng 1 công cụ quản lý báo giá bán hàng đơn giản có tính linh động cao để nhanh chóng xử lý đơn hàng.

Công cụ Doanh Nghiệp sử dụng là Module Bán Hàng trên phần mềm ProBox One

Với Module Bán Hàng, giúp Doanh Nghiệp nhanh chóng vào việc, ít tốn thời gian học đào tạo sử dụng, quy trình được thiết lập rất ít bước. Không sợ sai dữ liệu vì cho phép lưu dữ liệu như bản nháp, duyệt khi xem lại chính xác. Tính kế thừa quy trình rất cao, phân quyền chi tiết đến từng nhân viên.

Hệ thống mã kế toán hoạch toán chi phí được thiết kế sẳn, để sau khi khách hàng nhuần nhuyễn quy trình có thể xem lại việc hoạch toán trên phần mềm. Việc này giúp Doanh Nghiệp tiết kiệm được chi phí thuê kế toán ban đầu và đến khi công việc nhiều hơn thì kế toán bắt tay thì dữ liệu kế toán cũng đã được phần mềm ProBox One sắp xếp chỉnh chu, từ đó sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề chuyên sâu của bộ phận kế toán.


Trên phần mềm ProBox One có 1 công cụ nổi bật là Quản Trị CTV , giúp Doanh Nghiệp có thể triển khai tuyển CTV Bán Hàng hàng loạt, giúp Doanh Nghiệp có thể tập trung chất lượng sản phẩm.

Anh chị có thể tham khảo thêm nhiều cách tuyển Cộng Tác Viên trên website của đơn vị phát hành phần mềm ProBox One : https://probox.one/category/cac-kinh-nghiem-tuyen-dung-cong-tac-vien/